Curso-de-Grandes-Verticales-Barranquismo.-Curso-de-descenso-de-cañones,-Grandes-Verticales.Guias-profesionales-de-barrancos-eusk

Barrankismo ikastaroak. Kartako prestakuntza. Prestakuntza gidatua: ur biziak, bertikal handiak eta autorrescate. Gidari instruktore profesionalak eta tituludunak.