Curso-de-Autorrescate-Barranquismo.-Curso-de-descenso-de-cañones,-Autorrescate.Guias-profesionales-de-barrancos-eusk

Barrankismo ikastaroak. Nahierara prestakuntza. Prestakuntza gidatua: ur biziak, bertikal handiak eta autorrescate. Gidari instruktore profesionalak eta tituludunak.