Curso-de-Aguas-Vivas-Barranquismo.-Curso-de-descenso-de-cañones,-Aguas-Vivas.Guias-profesionales-de-barrancos-eusk

Barrankismo ikastaroak. Kartako prestakuntza. Prestakuntza gidatua: ur biziak, bertikal handiak eta autorrescate. Gidari instruktore profesionalak eta tituludunak.